(aukcija) Nabavka goriva u 2021. godini

Datum objave: 16.03.2021. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

299-7-1-14-3-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VELIKA KLADUŠA
IDB/JIB 4263205420008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Selim Kajtezović
Adresa Ul. Hamdije Pozderca 3
Poštanski broj 77230 Velika Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 770-030
Faks (037) 775-272
Elektronska pošta jn@velikakladusa.gov.ba
Internet adresa www.velikakladusa.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Velika Kladuša

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Robe

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva u 2021. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134200-9 Dizelsko gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema t.d.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Velika Kladuša

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2021. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u t.d.

III 4. Ograničenja za učešće

dato u t.d.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u t.d.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u t.d.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u t.d.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Velika Kladuša, Općinska vijećnica
Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
299-7-1-14-3-3/21
PODIJELI: