(aukcija) Nabavka goriva za 2021.godinu

Datum objave: 04.03.2021. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1086-1-1-22-3-23/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Branko Zelenović
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka goriva za 2021.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka goriva za 2021.godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.3.2021. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU "Vode Srpske" Miloša Obilića br. 51, Bijeljina
Datum i vrijeme 19.3.2021. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem informacionog sistema E-nabavke na internet adresi
www.ejn.gov.ba/JavnaUstanovaVodeSrpske. Tenderska dokumentacija je besplata i za istu se ne traži bilo kakva
nadoknada.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za službena motorna vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za službena motorna vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim ugovora
eurodizel, benzin, auto plin

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

79059,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2021.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kod izabranog Dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.3.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.3.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za mehanizaciju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za mehanizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim ugovora
eurodizel, benzin

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

113247,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2021.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kod izabranog Dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.3.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.3.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1086-1-1-22-3-23/21
PODIJELI: