(aukcija) Nabavka hidrauličnih alata za spašavanje iz saobraćajnih udesa

Datum objave: 09.02.2021. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10478-7-1-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VATROGASNO DRUŠTVO LASTVA
IDB/JIB 4401344330009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miloš Vučurević
Adresa Lastva bb
Poštanski broj 89208 Lastva (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (066) 258-541
Faks
Elektronska pošta vatrogasnajedinicalastvausce@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Trebinje

I 5.c. DjelatnostOstalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Hidraulični alat za spašavanje iz saobraćajnih udesa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hidrauličnog alata za spašavanje iz saobraćajnih udesa za potrebe Vatrogasnog društva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42122210-5 Hidraulični agregati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lastva bb, Trebinje, RS/BiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.2.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Lastva bb, 89208 Lastva; Trebinje RS/BiH
Datum i vrijeme 18.2.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderski dokument može se preuzeti isključivo preko Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10478-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: