(aukcija) Nabavka hlora za dezinfekciju vode za piće

Datum objave: 11.02.2021. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1169-7-1-53-3-11/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''VODOVOD'' D.O.O. CAZIN
IDB/JIB 4263351830005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Reuf Osmanagić
Adresa Lojićka bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-500
Faks (037) 514-500
Elektronska pošta jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa vodovodcazin.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hlor

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hlora za dezinfekciju vode za piće na osnovu potreba Ugovornog organa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24312220-2 Natrijev hipohlorit


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20000 kg

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vlastita sredstva

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra, dostavlja se kao obična kopija uz ponudu.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Uvjerenje od nadležne Porezne uprave o izmirenim obavezama iz tačke 11.1. TD
- Uvjerenje UINO o izmirenim obavezama iz tačke 11.1. TD
Dokumenti se dostavljaju kao originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o obavljanju djelatnosti uvoza i prometovanja otrovima u BiH izdato od strane
nadležnog organa,
-Proizvođački certifikat o kvalitetu natrijum hipohlorita iz kojeg je jasno vidljivo da ispunjava standard EN 901:2013,
-Izjava o garanciji hlora do momenta isporuke

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište Ugovornog organa
Datum i vrijeme 22.02.2021. 11:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1169-7-1-53-3-11/21
PODIJELI: