(aukcija) Nabavka hrane i prehrambenih proizvoda za potrebe bolničke kuhinje i materijala za čišćenje i održavanje higijene

Datum objave: 15.01.2021. 08:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1060-1-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
IDB/JIB 4254019560003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vera Gavrić
Adresa Treća ulica br.4
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 716-300
Faks (031) 714-680
Elektronička pošta zb.orasje@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Posavski kanton

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava hrane i prehrambenih proizvoda za potrebe bolničke kuhinje i materijala za čišćenje i održavanje higijene

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava hrane i prehrambenih proizvoda za potrebe bolničke kuhinje i materijala za čišćenje i održavanje higijene

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema zahtjeva.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Županijska bolnica, III ulica br. 4, Orašje, Ured ravnatelja
Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hrana i prehrambeni proizvodi za potrebe bolničke kuhinje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hrana i prehrambeni proizvodi za potrebe bolničke kuhinje

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definirana u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica, III ulica br. 4, Orašje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Roba za tople napitke i piće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Roba za tople napitke i piće

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definirana u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica, III ulica br. 4, Orašje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materijal za čišćenje i održavanje higijene

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materijal za čišćenje i održavanje higijene

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definirana u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica, III ulica br.4

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.02.2021. 12:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1060-1-1-1-3-1/21
PODIJELI: