(aukcija) Nabavka hrane

Datum objave: 12.02.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

786-1-1-8-3-18/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

HRANA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HRANA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

VOĆE I POVRĆE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
47.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15500000-3 Mliječni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
126.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MESNE PRERAĐEVINE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131700-2 Mesne prerađevine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
4.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
85.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JAJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
15.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PILEĆE MESO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112130-6 Pilići


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
35.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KONZERVE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131000-5 Mesne konzerve i mesne prerađevine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
25.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RIBLJI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15119600-1 Riblje meso


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
7.500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ČAJEVI I SOKOVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

TJESTENINA I BRAŠNO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15850000-1 Tjestenine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
24.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ZAČINI I DODATCI JELIMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15870000-7 Začini i začinska sredstva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
28.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
786-1-1-8-3-18/21
PODIJELI: