(aukcija) Nabavka i instaliranje kompjuterske i fotografske opreme

Datum objave: 07.07.2017. 15:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

522-7-1-146-3-7/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
IDB/JIB 4201424050008
Kontakt osoba ELMA REIZ
Adresa Branilaca Sarajeva 28
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 201-112
Faks (033) 201-112
Elektronska pošta vrelo.bosne@bih.net.ba
Internet adresa www.zppks.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka isporuka i instaliranje kompjuterske i fotografske opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i instaliranje kompjuterske i fotografske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213000-5 Personalni kompjuteri
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
  32333200-8 Prenosne videokamere


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Branilaca Sarajeva 28, 71 000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem sistema “E-nabavka” na portalu www.ejn.gov.ba.
Za ovaj postupak javne nabavke predviđena je E-aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja E-aukcije u
sistemu e-nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja E-aukcije
biće obaviješteni istovremeno putem sistema E-nabavke o sljedećem:
a) datumu i vremenu početka E-aukcije;
b) prethodno određenom trajanju E-aukcije;
c) broju postupka javne nabavke;
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
522-7-1-146-3-7/17
PODIJELI: