(aukcija) Nabavka i isporuka vodovodnog i kanalizacionog materijala

Datum objave: 24.12.2019. 14:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

341-7-1-47-3-14/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO DOO MAGLAJ
IDB/JIB 4218166390001
Kontakt osoba Sanela Hadžišehić
Adresa Ulica mladih broj 4
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 603-523
Faks (032) 603-689
Elektronska pošta kjddoomaglaj@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Maglaj

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115200-1 Materijal za vodoinstalacije i grijanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U SKLADU SA UKAZANIM POTREBAMA UGOVORNOG ORGANA

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MAGLAJ, ULICA MLADIH BROJ 4.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.1.2020. 07:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.1.2020. 09:00:00
Adresa i mjesto zgrada uprave KJD doo Maglaj, Ulica Mladih broj 4., kancelarija broj 3.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

ISKLJUČIVO PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
341-7-1-47-3-14/19
PODIJELI: