(aukcija) Nabavka i prevoz nasipnog materijala (tampon 0-32 mm)

Datum objave: 16.02.2021. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1018-1-1-7-3-20/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba/Služba za kontakt ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

307692,31

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i prevoz nasipnog materijala (tampon 0-32 mm)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka nasipnog materijala (tampona 0-32 mm) iz legalnih ležišta kamenog materijala i prevoz do lokacija na području
grada Cazina.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 14212310-6 Kamen za nasipanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Alije Izetbegovića, 77220 Cazin, prostorije ugovornog organa
Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Slatina, Čizmići, Mutnik, Vrelo, Ostrožac, Prošići, Majetići, Miostrah

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
cca 4000 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78632,48

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Cazina, MZ-e: Slatina, Čizmići, Mutnik, Vrelo, Ostrožac, Prošići, Majetići, Miostrah

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ćoralići, Skokovi, Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Šturlić, Tržačka Raštela, Pjanići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
cca 7000m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

138632,48

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Cazina, MZ-e: Ćoralići, Skokovi, Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Šturlić, Tržačka Raštela, Pjanići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Cazin, Gnjilavac, Donja Koprivna, Gornja Koprivna, Ljubijankići, Polje, Stijena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
cca 4600 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90427,35

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Cazina, MZ-e: Cazin, Gnjilavac, Donja Koprivna, Gornja Koprivna, Ljubijankići, Polje, Stijena

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1018-1-1-7-3-20/21
PODIJELI: