(aukcija) Nabavka i ugradnja fitnes sprava na trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dvorane Amel Bečković Vogošća

Datum objave: 07.07.2017. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

8713-7-2-22-3-3/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U. "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200092680006
Kontakt osoba Kenan Alikadić
Adresa Jošanička 33
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 424-055
Faks (033) 424-057
Elektronska pošta kscvogosca@gmail.com
Internet adresa www.kscvogosca.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 5.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavka i ugradnja fitnes sprava na trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred
sportske dvorane „Amel Bečković“ Vogošća


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavka i ugradnja fitnes sprava na trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred
sportske dvorane „Amel Bečković“ Vogošća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 51121000-6 Usluge instaliranja opreme za fitness


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10 sprava

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dovrane Amel Bečković

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet JU KSC Vogošća

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderaskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderaskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderaskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderaskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2017. 14:00:00
Adresa i mjesto Jošanička broj 33, Vogošća, u zgradi KSC-a Vogošća


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Kenan Alikadić
Adresa Jošanička 33
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 424-055
Faks (033) 424-057
Elektronska pošta kscvogosca@gmail.com
Internet adresa www.kscvogosca.com

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
8713-7-2-22-3-3/17
PODIJELI: