(aukcija) Nabavka i ugradnja PVC prozora na objektu Ustanove

Datum objave: 17.01.2020. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2768-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE I REHABILITACIJU SLUŠANJA I
GOVORA BANJA LUKA
IDB/JIB 4400974810002
Kontakt osoba Svjetlana Zarić
Adresa Jovana Raškovića br. 28
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 214-491
Faks (051) 214-493
Elektronska pošta spec02@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja PVC prozora na objektu Ustanove

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja PVC prozora sa demontažom postojećih drvenih prozora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221100-6 Prozori
Dodatni predmet(i) 45421132-8 Ugradnja prozora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

13 višedjelnih prozora

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Ul. Jovana Raškovića 28

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana po potpisivanju ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši po okončanju nabavke i ugradnje, a nakon dostavljanja uredne fakture, sve u rokovima koje
redviđa trezorsko poslovanje

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Traži se i dokazuje se izvodom iz sudskog registra ili registra organa uprave

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Traži se ovjerena izjava

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.1.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.1.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto Ul. Jovana Raškovića 28, Banja Luka

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2768-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: