(aukcija) Nabavka informatičke opreme za potrebe ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres

Datum objave: 02.03.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-7-1-21-3-16/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marijana Mišura
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14475,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za javnu nabavu informatičke opreme za potrebe ŠGD"HERCEGBOSANSKE ŠUME"
d.o.o.Kupres

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava informatičke opreme za potrebe ŠGD"HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o.Kupres

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računalna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

sukladno td.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sukladno td.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sukladno td.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

sukladno td.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

sukladno td.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

sukladno td.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

sukladno td.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto dvorana za sastanke u prizemlju ugovornog tijela
Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:10

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

sukladno td.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1101-7-1-21-3-16/21
PODIJELI: