(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 10.02.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1177-7-1-15-3-26/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP"SARAJEVO-ŠUME"D.O.O.
IDB/JIB 4200630090001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Račić Nedim
Adresa Maršala Tita 7/2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 219-172
Faks (033) 219-172
Elektronska pošta info@sarajevo-sume.ba
Internet adresa www.sarajevo-sume.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. Maršala Tita br.7/II, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 26.02.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Papir, potrošni material i oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1. Papir, potrošni material i oprema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13780,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2021 godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fcco Direkcija Ugovornog organa i fcco Centralni magacin Hadžići.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Knjige, obrasci i štampani materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2. Knjige, obrasci i štampani materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19040,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2021 godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fcco Direkcija Ugovornog organa i fcco Centralni magacin Hadžići.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.02.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1177-7-1-15-3-26/21
PODIJELI: