(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 19.02.2021. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

733-7-1-3-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A
KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200084310003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Siniša Sarana
Adresa Alije Isakovića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 590-223
Faks (033) 590-223
Elektronska pošta zavod@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje
  22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vlastita sredstva i sredstva ZZO KS

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Alije Isakovića 3, Sarajevo. III sprat soba 34
Datum i vrijeme 03.03.2021. 13:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije kontakt telefon 033-590-238.
Kontakt osoba Haris Pehlić.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Papir i ostali administrativni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Papir i ostali administrativni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa planom za 2021.godinu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna (1) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Alije Isakovića 3, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 03.03.2021. 13:30

X Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije kontakt telefon 033-590-238.
Kontakt osoba Haris Pehlić.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Toneri i ketridži za printere

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Toneri i ketridži za printere

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa planom za 2021.godinu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1050,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna (1) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Alije Isakovića 3, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.03.2021. 13:30


X Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije kontakt telefon 033-590-238.
Kontakt osoba Haris Pehlić.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
733-7-1-3-3-2/21
PODIJELI: