(aukcija) Nabavka knjiga za biblioteku i školskih knjiga

Datum objave: 21.06.2017. 12:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

906-7-1-16-3-7/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA
IDB/JIB 4209347270009
Kontakt osoba Adnan Ibrahimović
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 2
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-981
Faks (035) 702-981
Elektronska pošta mssgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.mssgracanica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka knjiga za biblioteku i školskih knjiga


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka knjga za biblioteku i školskih knjiga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige
  22113000-5 Književna djela


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

24 naslova, 411 komada

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,61

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Mješovita srednja škola Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.10.2017.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

U tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto JU Mješovita srednja škola Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320
Gračanica, kancelarija sekretara škole


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Adnan Ibrahimović
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 2
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-981
Faks (035) 702-981
Elektronska pošta mssgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.mssgracanica.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
906-7-1-16-3-7/17
PODIJELI: