(aukcija) Nabavka kombiniranog radnog stroja (utovarivač-rovokopač) sa radnim alatom-freza za asfalt

Datum objave: 05.03.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1265-1-1-16-3-39/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227038030000
Kontakt osoba/Služba za kontakt MARIJAN GELO
Adresa Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-310
Faks (036) 397-315
Elektronička pošta marijan.ceste@tel.net.ba
Internet adresa www.ceste-dd.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava kombiniranog radnog stroja (utovarivač-rovokopač) sa radnim alatom-freza za asfalt

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava kombiniranog radnog stroja (utovarivač-rovokopač) sa radnim alatom-freza za asfalt

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43251000-7 Utovarivači s čeonom žlicom i stražnjom motikom
Dodatni predmet(i) 34921000-9 Oprema za održavanje cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

755000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke je sjedište Tehničke ispostave CESTE d.d. Mostar u Mostaru, Bišće polje bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje putem lizinga ili iz vlastitih sredstava u roku od 60 dana nakon isporuke

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je predmet ove nabave

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.04.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ante Starčevića bb, Mostar
Datum i vrijeme 27.04.2021. 11:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name CESTE d.d. Mostar
UIN 4227038030000
Contact person MARIJAN GELO
Address Ante Starčevića bb
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 397-310
Fax number (036) 397-315
Email address marijan.ceste@tel.net.ba
Website address www.ceste-dd.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, A combination of these (purchase, lease, rental, hire purchase)

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of goods

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of combined working machine (loader-backhoe) with working tool-asphalt cutter

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 43251000-7 Front-end shovel loaders with backhoe
Additional object(s) 34921000-9 Road-maintenance equipment


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.4.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 27.4.2021. 11:00:00
Address and place Ante Starčevića bb, Mostar BiH

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1265-1-1-16-3-39/21
PODIJELI: