(aukcija) Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina

Datum objave: 31.07.2019. 12:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

854-7-1-34-3-17/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200149970006
Kontakt osoba Lejla Pintol
Adresa Hamdije Čemerlića 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 664-449
Faks (033) 212-411
Elektronska pošta edis.voljevica@fbihvlada.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2019. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2019. 09:30:00
Adresa i mjesto Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije Čemerlića
2, Sarajevo, I sprat, kancelarija br. 122

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za ovaj postupak, Ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Lejla Pintol
Adresa Hamdije Čemerlića 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 667-271
Faks (033) 212-411
Elektronska pošta lejla.pintol@fbihvlada.gov.ba
Internet adresa www.fbihvlada.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - desktop računara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba - desktop računara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Za ovaj postupak, Ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - laptop računara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba - laptop računara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Za ovaj postupak, Ugovorni organ je previdio provođenje e-aukcije


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - kancelarijskih mašina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba - kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30123000-7 Kancelarijske i poslovne mašine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Za ovaj postupak, Ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
854-7-1-34-3-17/19
PODIJELI: