(aukcija) Nabavka krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje saobraćajnica, betonskih cijevi i pijeska u 2021. godini

Datum objave: 11.03.2021. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1329-7-1-6-3-5/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC
IDB/JIB 4209472410009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Lalić
Adresa Partizanski put bb
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 554-439
Faks (035) 554-439
Elektronska pošta jprad@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44260,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba-krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje saobraćajnica, betonskih cijevi i
pijeska u 2021. godini za potrebe J.P. “RAD” d.o.o Lukavac

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje saobraćajnica, betonskih cijevi i pijeska u 2021.
godini za potrebe J.P. “RAD” d.o.o Lukavac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati
Dodatni predmet(i) 44114220-0 Betonske cijevi i pribor
  14200000-3 Pijesak i glina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište ugovornog organa, ul. Partizanski put bb, 75300 Lukavac

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge "RAD" d.o.o. Lukavac , ul.
Partizanski put bb, 75300 Lukavac
Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:05

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1329-7-1-6-3-5/21
PODIJELI: