(aukcija) Nabavka laboratorijske i mjerne opreme za potrebe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus +projekta BK STON

Datum objave: 08.02.2021. 13:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1197-1-1-13-3-29/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠTE U MOSTARU
IDB/JIB 4227088130005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ivo Karačić
Adresa Trg hrvatskih velikana 1
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 337-070
Faks (036) 320-885
Elektronička pošta javnenabave@sum.ba
Internet adresa www.sum.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijske i mjerne opreme za potrebe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijske i mjerne opreme za potrebe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus
+projekta BK STON.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne traži se

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno s TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno s TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno s TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 23.02.2021. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sukladno s TD
Datum i vrijeme 23.02.2021. 08:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava specifične opreme za potrebe Građevinskog fakulteta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

• LOT 1 – Nabava specifične opreme za potrebe Građevinskog fakulteta u okviru eRASMUS + projekta BK STON

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38400000-9 Instrumenti za provjeru fizičkih značajki


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno s TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno s TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Matice hrvatske bb, Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.02.2021. 08:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava opreme za potrebe Građevinskog fakulteta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava opreme za potrebe Građevinskog fakulteta za realizaciju projektnih aktivnosti u okviru Erasmus+projekta BK
STON.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno s TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno s TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Matice hrvatske bb, Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 23.02.2021. 08:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1197-1-1-13-3-29/21
PODIJELI: