(aukcija) Nabavka laboratorijskih gasova i održavanje gasnog sistema

Datum objave: 03.01.2020. 13:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

390-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB 4400963610001
Kontakt osoba Zora Bilić
Adresa Jovana Dučića 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 491-600
Faks (051) 215-751
Elektronska pošta info@phi.rs.ba
Internet adresa www.phi.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih gasova i održavanje gasnog sistema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih gasova i održavanje gasnog sistema


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)
Dodatni predmet(i) 24110000-8 Industrijski gasovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.1.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.1.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, 78000
Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na portalu javnih nabavki


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih gasova

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski gasovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tečni azot

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tečni azot

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje gasnog sistema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje gasnog sistema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka plina, propan - butan

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka plina, propan - butan

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2143,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, Banja Luka

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
390-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: