(aukcija) Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala

Datum objave: 11.02.2021. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

183-1-1-4-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
IDB/JIB 4401544690000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željko Nedeljković
Adresa Sime Perića 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-100
Faks (056) 211-114
Elektronska pošta dzzvornik@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naznačeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Naznačeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Naznačeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Zvornik, Sime Perića 2, 75400 Zvornik
Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Željko Nedeljković
Adresa Sime Perića 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-100
Faks (056) 211-114
Elektronska pošta zeljko.dzzvornik@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Željko Nedeljković
Adresa Sime Perića 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-100
Faks (056) 211-114
Elektronska pošta zeljko.dzzvornik@gmail.com
Internet adresa

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Reagensi za hematološki brojač

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
9 stavki

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom dzravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Reagensi za biohemijski aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
7 stavki

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. Laboratorijski reagensi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
2 stavke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

830,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4. Vakumtajner sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141300-3 Uređaji za venepunkciju i uzimanje krvi


III Ukupna količina ili obim ugovora
11 sravki

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5. Laboratorijski testovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
3 stavke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5620,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6. Laboratorijski potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
12 stavki

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7. Ostali laboratorijski reagensi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
4 stavke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1970,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8. Brisevi i predmetna stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
5 stavki

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2490,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9. Papa boje i rastvori

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
7 stavki

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4970,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10. Potrošni materijal za UZ (ginekološki)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
2 stavke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11. Trake za sterilizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
2 stavke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1820,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.3.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.3.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
183-1-1-4-3-3/21
PODIJELI: