(aukcija) Nabavka licenci za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH

Datum objave: 26.02.2021. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

268-7-1-7-3-8/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200824880003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Rajić
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 492-466
Faks (033) 492-796
Elektronska pošta sanja.rajic@msb.gov.ba
Internet adresa www.msb.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Nabavka licenci" za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Nabavka licenci" za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 72267100-0 Održavanje softvera za informacionu tehnologiju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, kancelarija 1102/XI
Datum i vrijeme 11.3.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju Juniper SRX 340

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju Juniper SRX 340, za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1298,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg BiH 1 i 3

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 4.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.3.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju CheckPoint 5600 klaster

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju CheckPoint 5600 klaster, za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31624,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg BiH 1 i 3

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 4.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.3.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
268-7-1-7-3-8/21
PODIJELI: