(aukcija) Nabavka licenci

Datum objave:03.03.2021. 10:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

706-7-1-2-3-6/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400901850006
Kontakt osoba/Služba za kontakt IRENA BLAŽIĆ
Adresa Vladike Platona 1/A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 224-070
Faks (051) 216-665
Elektronska pošta office@abrs.ba
Internet adresa www.abrs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka licenci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka licenci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48317000-3 Programski paket za obradu teksta
Dodatni predmet(i) 48300000-1 Programski paket za stvaranje dokumenta, crtanje,
  48710000-8 Programski paket za sigurnosno kopiranje ili
  48515000-1 Programski paket za video-konferencije
  72260000-5 Usluge povezane sa softverom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

0

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Agencija za bankarstvo RS, Vladike Platona 1/A, Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok isporuke odmah po potpisivanju ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok za plaćanje 15 dana po prijemu fakture nakon potpisanog primopredajnog zapisnika

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

aktuelni izvod iz sudskog registra/rješenje nadležnog opštinskog organa

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.3.2021. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za bankarstvo RS,Vladike Platona 1/A, Banja Luka
Datum i vrijeme 15.3.2021. 9:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
706-7-1-2-3-6/21
PODIJELI: