(aukcija) Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Datum objave: 06.11.2020. 07:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

804-1-1-80-3-95/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Pašukanović
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta fedzzo@zzofbih.ba
Internet adresa www.zzofbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lenalidomid

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

lenalidomid kapsule 10 mg
lenalidomid kapsule 15 mg
lenalidomid kapsule 25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
5.316

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

518476,17

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

sunitinib

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sunitinibkapsule 12,5 mg
sunitinibkapsule 25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
2.600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

285200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

bevacizumab

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

bevacizumab inf 400 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
2.236

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3058915,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

oktreotid

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

oktreotid inf 20 mg 85 133.985,50
oktreotid inf 30 mg 388 782.557,20

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
504

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

981710,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

pamindronska kiselina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

pamindronska kiselina inf/inj 60 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
65

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7292,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

zolendronska kiselina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zolendronska kiselina injekcije 4 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
6.328

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

103779,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

filgrastim

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

filgrastim inj/inf 30.000.000 i.j.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
25.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

599500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ribociklib

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ribociklib tbl 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
10.944

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

853632,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

aksitinib

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

aksitinib tablete 5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
2.901

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

260799,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

erlotinib

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

erlotinib tablete 100 mg
erlotinib tablete 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
11.490

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51149,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

citarabin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

citarabininj. 1 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
2.600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85280,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

klodronska kiselina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

klodronska kiselina tablete 800 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
8.550

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38902,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

etopozid

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

etopozidinj 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
4.969

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52969,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

megasetrol-acetat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

megasetrol-acetat tablete 160 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
5.063

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18125,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and
Herzegovina.
UIN 4200642000008
Contact person Amina Pašukanović
Address Trg heroja 14
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 728-700
Fax number (033) 610-275
Email address fedzzo@zzofbih.ba
Website address www.zzofbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Cytostatics

II 1.b. Description of the object of the contract

Cytostatics


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Quantity is specified in the tender document.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

Lot Name Date
number
1 lenalidomid 22.12.2020.
2 sunitinib 22.12.2020.
3 bevacizumab 22.12.2020.
4 oktreotid 22.12.2020.
5 pamindronska kiselina 22.12.2020.
6 zolendronska kiselina 22.12.2020.
7 filgrastim 22.12.2020.
8 ribociklib 22.12.2020.
9 aksitinib 22.12.2020.
10 erlotinib 22.12.2020.
11 citarabin 22.12.2020.
12 klodronska kiselina 22.12.2020.
13 etopozid 22.12.2020.
14 megasetrol-acetat 22.12.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Lot Name Date and time
number
1 lenalidomid 22.12.2020. 10:00
2 sunitinib 22.12.2020. 10:00
3 bevacizumab 22.12.2020. 10:00
4 oktreotid 22.12.2020. 10:00
5 pamindronska kiselina 22.12.2020. 10:00
6 zolendronska kiselina 22.12.2020. 10:00
7 filgrastim 22.12.2020. 10:00
8 ribociklib 22.12.2020. 10:00
9 aksitinib 22.12.2020. 10:00
10 erlotinib 22.12.2020. 10:00
11 citarabin 22.12.2020. 10:00
12 klodronska kiselina 22.12.2020. 10:00
13 etopozid 22.12.2020. 10:00
14 megasetrol-acetat 22.12.2020. 10:00

Address and place Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-80-3-95/20
PODIJELI: