(aukcija) Nabavka lijekova i medicinskog potrošnog materijala

Datum objave: 15.03.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

760-7-1-23-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA "DR.MUSTAFA
BEGANOVIĆ"GRAČANICA
IDB/JIB 4209346460009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Semir Alibegović
Adresa Mehmeda Ahmedbegovića br. 50
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-745
Faks (035) 702-745
Elektronska pošta bolnica.beganovic@bih.net.ba
Internet adresa www.obgr.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova i medicinskog potrošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica
Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi koji djelujuju na probavni sistem i metabolizam

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11529,82

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na kardiovaskularni sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33622000-6 Lijekovi za kardiovaskularni sistem


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3356,19

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16990,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na nervni sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33661000-1 Lijekovi za živčani sistem


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7661,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na respiratorni sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33670000-7 Lijekovi za respiratorni sistem


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

213,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kontrolni eritrociti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1025,64

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hemostatik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256,41

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
760-7-1-23-3-3/21
PODIJELI: