(aukcija) Nabavka lijekova

Datum objave: 15.02.2021. 12:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

786-1-1-9-3-19/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33661000-1 Lijekovi za živčani sistem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
262.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA METABOLIZAM I DIGESTIVNI TRAKT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
45.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651100-9 Antibakterijski lijekovi za sistemsku primjenu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
8.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIČNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33632000-9 Lijekovi za mišićno-koštani sistem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33670000-7 Lijekovi za respiratorni sistem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
4.800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33622000-6 Lijekovi za kardiovaskularni sistem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30.500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DIJELUJU NA KOŽU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631000-2 Lijekovi za bolesti kože


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
8.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DIJETETSKA HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE NAMJENE I ČAJEVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692300-0 Enteralna hrana


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADERESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
786-1-1-9-3-19/21
PODIJELI: