(aukcija) Nabavka motornog vozila

Datum objave: 10.01.2020. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

548-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4263201190008
Kontakt osoba Alma Tatlić
Adresa Dr.Irfana Ljubljankića bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 351-799
Faks (037) 351-800
Elektronska pošta zjzusk@bih.net.ba
Internet adresa www.zjzusk.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MOTORNOG VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE ZU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAĆ


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATI TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATI U TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNOKRATNO

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATI U TD

III 4. Ograničenja za učešće

DATI U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATI U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATI U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATI U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.1.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.1.2020. 10:30:00
Adresa i mjesto DATI U TD

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
548-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: