(aukcija) Nabavka naftnih derivata

Datum objave: 20.01.2020. 12:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7829-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ČISTOĆA I ZELENILO A. D. ČELINAC
IDB/JIB 4403055720004
Kontakt osoba Vedran Mirković
Adresa Majdanpečka 13
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 555-036
Faks (051) 555-036
Elektronska pošta zelicist@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Čelinac

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka naftnih derivata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka naftnih derivata za potrbe "Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac za 2019. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

25.000 litara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Čelinac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje isporučene robe će se vršiti u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture za preuzetu robu

III 4. Ograničenja za učešće

Subjekti koji postupaju suprotno odredbama zakona.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sposobnost ponuđača za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Sposobnost dobavljača za odgođeno plaćanje do 45 dana za preuzetu robu.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača iz člana 49. Zakona

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Majdanpečka 13, 78240 Čelinac

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7829-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: