(aukcija) Nabavka naftnih proizvoda i plina za 2021. godinu

Datum objave: 10.03.2021. 12:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

835-7-1-77-3-27/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI
IDB/JIB 4236135900000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jedinko Katava
Adresa Bakovići bb
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-198
Faks (030) 803-093
Elektronička pošta info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa www.zavod-bakovici.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10600,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Naftni proizvodi i plin, za 2021. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka naftnih proizvoda i plina: Lot 1: Plinovita goriva i Lot 2: Proizvodi od nafte i ulja.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09120000-6 Plinovita goriva
  09210000-4 Preparati za podmazivanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavod Bakovići, Bakovići 38, Fojnica, Sala za sastanke, Zgrada uprave, u krugu
Zavoda.
Datum i vrijeme 30.03.2021. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Izravan kontakt na broj: 063 590 969 Jedinko Katava; e-mail: tenderi@zavod-bakovici.ba, kontakt osobe: Jedinko Katava i
Katarina Gelić


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1: Plinovita goriva

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i sukcesivna isporuka propan - butan plina, za potrebe Zavoda Bakovići, za 2021. godinu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09120000-6 Plinovita goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
9.945,00 KM (s PDV-om)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Bakovići 38, 71270 Fojnica - "franco skladište kupca" - u krug
u Zavoda.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Proizvodi od nafte i ulja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i sukcesivna isporuka proizvoda od nafte i ulja (motorna ulja, dvotaktol, ulje za zupčanike, kočnice i sl.)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09200000-1 Nafta, ugljen i naftni derivati


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.457,00 KM (s PDV-om)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Bakovići 38, 71270 Fojnica - "franco skladište kupca" - u krug
u Zavoda.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.03.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 13:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
835-7-1-77-3-27/21
PODIJELI: