(aukcija) Nabavka ogrevnog drveta- šajte

Datum objave: 02.03.2021. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10569-7-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "JOVAN DUČIĆ"
IDB/JIB 4401112980007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ranko Vujančević
Adresa Dujka Komljenovića bb
Poštanski broj 78230 Kneževo (sp bl)
Opština/Grad Kneževo
Telefon (051) 591-433
Faks (051) 591-433
Elektronska pošta ssrs20kn@blic.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kneževo

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta- šajte


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta- šajte

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

110 m3

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,60

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stovarište škole

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Za datu nabavku

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU SSC "Jovan Dučić" Kneževo
Datum i vrijeme 30.3.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10569-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: