(aukcija) Nabavka ogrijevnog drveta i drvenog pilanskog otpada

Datum objave: 18.02.2021. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

450-1-1-31-3-6/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AD "TOPLANA" PRIJEDOR
IDB/JIB 4400700950002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nermin Skopljak
Adresa Rudnička 66
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 231-779
Faks (052) 231-779
Elektronska pošta info@toplanapd.com
Internet adresa www.toplanapd.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DRVNA BIOMASA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka ogrijevnog drveta i drvenog pilanskog otpada prema tehničkoj specifikacij u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vlastitim sredstvima prema uslovima iz tačke 35 TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.04.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Toplana a.d. Prijedor, Rudnička br. 66, 79101 Prijedor
Datum i vrijeme 09.04.2021. 09:05


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Ogrijevno drvo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka drveta prema tehničkoj specifikaciji iz TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrjev


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisana je okvirnim sporazumom na dvije godine.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3836800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Toplana a.d.Prijedor, Aleja kozarskog odreda bb. 79 101 Prijedor (industrijska zona Celpak)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.04.2021. 09:05ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Drveni pilanski otpad

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka drvenog pilanskog otpada prema tehničkoj specifikaciji u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03416000-9 Drvni otpad


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisana je okvirnim sporazumom na dvije godine.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

163200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Toplana a.d.Prijedor, Aleja kozarskog odreda bb. 79 101 Prijedor (industrijska zona Celpak)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.04.2021. 09:05INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Toplana a.d. Prijedor
UIN 4400700950002
Contact person Nermin Skopljak
Address Rudnička 66
Postal code 79000 Prijedor (sp bl)
Municipality/City Prijedor
Telephone (052) 231-779
Fax number (052) 231-779
Email address info@toplanapd.com
Website address www.toplanapd.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Prijedor

I 3.c. Main activity of contracting authority

Production, transport and distribution of gas and heat

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

PURCHASE AND DELIVERY OF FIREWOOD AND WOOD SAWMILL WASTE

II 1.b. Description of the object of the contract

FIREWOOD AND WOOD SAWMILL WASTE

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 03000000-1 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Additional object(s) 60100000-9 Road transport services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 LOT 1 - Ogrijevno drvo 3 30.03.2021.
2 LOT 2 - Drveni pilanski otpad 3 30.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 LOT 1 - Ogrijevno drvo 0 09.04.2021. 09:00
2 LOT 2 - Drveni pilanski otpad 0 09.04.2021. 09:00

 

 

Address and place Toplana a.d. Prijedor, Rudnička br. 66, 79101 Prijedor

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
450-1-1-31-3-6/21
PODIJELI: