(aukcija) Nabavka opreme za video konferenciju

Datum objave: 05.03.2021. 10:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

758-7-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4401650960008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alina Aganović
Adresa Vase Pelagića 11a
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 223-440
Faks (051) 223-452
Elektronska pošta aod@bih.net.ba
Internet adresa www.aod.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za video konferenciju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Oprema za video konferenciju - uvezivanje dvije lokacije Agencije za osiguranje depozita BiH: Banja Luka i Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32321200-1 Audiovizuelna oprema
Dodatni predmet(i) 32500000-8 Telekomunikacijska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

All-in-one konferencijski uređaj - 2 kom; Monitor - 2 kom; Konferencijski telefon - 2 kom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49999,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka na dvije lokacije Agencije, prema TD i to:
- sjedište i filijala Banja Luka Agencije za osiguranje depozita BiH, Vase Pelagića 11a, III sprat, 78000 Banja Luka;
- filijala Sarajevo Agencije za osiguranje depozita BiH, Jadranska bb, I sprat, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe na obje lokacije ne duži od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Filijala Sarajevo, Jadranska
bb, I sprat, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude dostaviti na adresu: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, filijala Sarajevo, Jadranska bb, I sprat,
71000 Sarajevo, rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2021. godine do 10:00 sati.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Alina Aganović
Adresa Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Filijala Sarajevo, Jadranska
bb, I sprat, 71000 Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 568-720
Faks (033) 568-721
Elektronska pošta aod@bih.net.ba
Internet adresa www.aod.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
758-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: