(aukcija) Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda

Datum objave: 23.02.2021. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

24650-1-1-45-3-20/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA
IDB/JIB 4404495230005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elma Hrbat-Pita
Adresa Miloša Obilića broj 44
Poštanski broj 71123 Sarajevo (bhp sa)
Općina/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (033) 281-596
Faks (033) 223-504
Elektronska pošta drzavni.zatvorbih@mpr.gov.ba
Internet adresa www.mpr.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ostali prehrambeni proizvodi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ostali prehrambeni proizvodi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

169.650 sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavoda za izvršenje krivičnih/kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Miloša Obilića 44, Istočno Sarajevo
Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
24650-1-1-45-3-20/21
PODIJELI: