(aukcija) Nabavka peleta i lož ulja

Datum objave: 09.02.2021. 08:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

7152-1-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA MOSTAR
IDB/JIB 4227193510000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Daria Stojčić
Adresa Bleiburških žrtava 35
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 311-160
Faks (036) 311-160
Elektronička pošta os.ssk.mostar@gmail.com
Internet adresa www.osssk.edu.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava peleta i LOT 2 Nabava lož ulja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

u cilju kontinuiteta rada Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar (u daljnjem tekstu: Osnovna škola), pokreće se
postupak javne nabave roba pod nazivom: "LOT 1 Nabava peleta i LOT 2 Nabava lož ulja".

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

3.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 03.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mostar, Bleiburških žrtava 35, 88000 Mostar, Sala za sastanke Škole
Datum i vrijeme 03.03.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava peleta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava peleta prve klase za potrebe zagrijavanja prostorija Škole

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bleiburških žrtava 35, Mostar 88000

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.03.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabava lož ulja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava lož ulja za potrebe zagrijavanja prostorija Škole

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bleiburških žrtava 35, Mostar 88000

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.03.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7152-1-1-1-3-1/21
PODIJELI: