(aukcija) Nabavka pesticida za žitarice

Datum objave: 08.03.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1087-7-1-2-3-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BIJELJINA
IDB/JIB 4400443610009
Kontakt osoba/Služba za kontakt IVAN JEKIĆ
Adresa Semberskih ratara 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 209-907
Faks (055) 210-782
Elektronska pošta pimskola@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA PESTICIDA ZA ŽITARICE

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JAVNA NABAVKA PESTICIDA ZA ŽITARICE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24451000-0 Pesticidi
Dodatni predmet(i) 24453000-4 Herbicidi
Dodatni predmet(i) 24452000-7 Insekticidi
  24457000-2 Fungicidi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

18.000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1 Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke tražene robe

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.3.2021. 11:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina,
Semberskih ratara 1, Bijeljina, kancelarija direktora škole
Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1087-7-1-2-3-2/21
PODIJELI: