(aukcija) Nabavka pogonskog goriva

Datum objave: 22.02.2021. 12:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1340-7-1-1-3-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4402491500005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Samir Bekto
Adresa Trg ilidžanske brigade 2B
Poštanski broj 71124 Dobrinja (sp bl)
Opština/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-718
Faks (057) 343-502
Elektronska pošta msa.info@annt.gov.ba
Internet adresa www.annt.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva benzin premium BMB 95 BAS EN 228 i dizel EN 590 za motorna vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Procijenjena količina 4200 litara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,61

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Predviđene lokacije ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka predviđenih količina ili novčanih sredstava

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 45. i 46. ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 48. i 49. ZJN

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.3.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, 71124 Istočno
Sarajevo
Datum i vrijeme 5.3.2021. 10:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1340-7-1-1-3-2/21
PODIJELI: