(aukcija) Nabavka polovne autočistilice

Datum objave: 16.02.2021. 07:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1288-7-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "RAD" D.O.O. KLJUČ
IDB/JIB 4263131800008
Kontakt osoba/Služba za kontakt DŽEVDETA SALČINOVIĆ
Adresa Branilaca BiH bb
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 661-226
Faks (037) 660-089
Elektronska pošta radkljuc@bih.net.ba
Internet adresa www.radkljuc.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ključ

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka polovne autočistilice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka polovne autočistilice po projektu "Nabavka čistilice za čišćenje gradskih ulica i trotoara"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34921100-0 Mašine za čišćenje ceste


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fcco Ključ (sjedište ugovornog organa)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji i nacrtu ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra, Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj), Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na
dodanu vrijednost (PDV broj)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Potvrda o realizaciji ugovora (najmanje jedan ugovor čija vrijednost iznosi minimalno 25.000,00 KM čiji je predmet isti ili
sličan kao što je predmet nabavke za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako
je kandidat/ponuđač registriran odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

3.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JKP "RAD" d.o.o. Ključ, Branilaca BiH bb, 79 280 Ključ -upravna zgrada.
Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1288-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: