(aukcija) Nabavka potrošnih sredstava za održavanje higijene i potrošnog pribora za održavanje higijene sa isporukom do 31.12.2021. godine

Datum objave: 22.02.2021. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

795-1-1-17-3-32/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nermina Šabanović, 035 300-515, Enida Omerhodžić, 035 300-530
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT 1) i potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT 2) sa
sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT 1) i potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT 2) sukcesivnom
isporukom do 31.12.2021. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
  39831200-8 Deterdženti
  39224000-8 Metle i četke i razni drugi proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovića br. 1, Tuzla
Datum i vrijeme 09.03.2021. 13:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošna sredstva za održavanje higijene

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošna sredstva za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 13:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni pribor za održavanje higijene

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni pribor za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 13:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-1-1-17-3-32/21
PODIJELI: