(aukcija) Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala

Datum objave: 25.01.2021. 09:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

996-1-1-29-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4218273550003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adis Baručija
Adresa BULEVAR KRALJA TVRTKA 4
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-460
Faks (032) 449-468
Elektronska pošta kzmr@bih.net.ba
Internet adresa www.kzmr-zdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

197000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK, Bulevar kralja
Tvrtka I br. 4, 72 000 Zenica III sprat sala za sastanke
Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijal i deterđenti za biohemijski analizator Mindray 380
/zatvoreni sistem/

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijal i deterđenti za biohemijski analizator Mindray 380
/zatvoreni sistem/

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Laboratorijski materijal za imunohemijske analize-aparat mini Vidas

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Laboratorijski materijal za imunohemijske analize-aparat mini Vidas

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Reagensi i deterđenti za aparate Mindray BC 3200

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Reagensi i deterđenti za aparate Mindray BC 3200

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Hranljive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Hranljive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Ostali potrošni PVC materijal i staklo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Ostali potrošni PVC materijal i staklo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 - Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helikobakter pylori i alkohol

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 - Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helikobakter pylori i alkohol

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 - Otopine i potrošni materijal za hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 - Otopine i potrošni materijal za hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 - Reagensi za integraciju ABBOT - imunohemijski i biohemijski analizator

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 - Reagensi za integraciju ABBOT - imunohemijski i biohemijski analizator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

106000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZDK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
996-1-1-29-3-2/21
PODIJELI: