(aukcija) Nabavka potrošnog medicinskog materijala

Datum objave: 05.02.2021. 14:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

427-7-1-25-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA "IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO"
IDB/JIB 4218033750005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ramović Delveta
Adresa Braće Pobrića 17
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-677
Faks (032) 650-677
Elektronska pošta domzdravlja.tesanj@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

potrošni medicinski materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

potrošni medicinski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sjedište UO
Datum i vrijeme 19.02.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

jednokratninehemijski medicinski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

jednokratni potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište UO

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sistemi za infuziju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

sistemi za infuziju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33194000-6 Naprave i instrumenti za transfuziju i infuziju


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište UO

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

potrepštine za UZV i EKG

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

potrepštine za UZV i EKG

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište UO

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.02.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
427-7-1-25-3-4/21
PODIJELI: