(aukcija) Nabavka PPR cijevi, PPR ventila i PE i PPR fitinga za kućne priključke

Datum objave: 23.02.2021. 08:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

377-7-1-115-3-14/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
IDB/JIB 4400307860000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milica Ristić
Adresa Hajduk Stanka 20
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-460
Faks (055) 226-462
Elektronska pošta office@bnvodovod.com
Internet adresa www.bnvodovod.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka PPR cijevi, PPR ventila i PE i PPR fitinga za kućne priključke

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka PPR cijevi, PPR ventila i PE i PPR fitinga za kućne priključke

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163200-2 Cijevna armatura
Dodatni predmet(i) 44162500-8 Sistem cijevi za pitku vodu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema planu nabavke za 2021-u godinu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO magacin Društva, ulica Hajduk Stanka broj 20, Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci a najduže do zaključenja noviog ugovora za narednu poslovnu godinu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema planu nabavke za 2021. godinu i iz tekućih sredstava poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

prema tenderskoj dokumentaciji KZ-22/21

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji KZ-22/21

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji KZ-22/21

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji KZ-22/21

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Upravna zgrada Društva, ulica Hajduk Stanka broj 20, sala broj 19
Datum i vrijeme 5.3.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
377-7-1-115-3-14/21
PODIJELI: