(aukcija) Nabavka putničkog automobila

Datum objave: 29.01.2020. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

278-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNI SUD U PRNJAVORU
IDB/JIB 4401586260005
Kontakt osoba Milan Orelj
Adresa BEOGRADSKA 6
Poštanski broj 78430 Prnjavor (sp bl)
Opština/Grad Prnjavor
Telefon (051) 660-596
Faks (051) 660-851
Elektronska pošta ossud-prnjavor@pravosudje.ba
Internet adresa www.ossud-prnjavor.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkog automobila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkog automobila za potrebe Osnovnog suda u Prnjavoru

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Lični automobili


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25640,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto dobavljača u BiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 15 dana od dana zaključenja ugovora, a ugovor će biti zaključen u rokovima propisanim Zakonom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Trezorsko plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 45 Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedena u Tenderskoj dokumentaciji pod 7.2

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nema posebnih zahtjeva u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedena u Tenderskoj dokumentaciji pod 7.4

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.2.2020. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.2.2020. 15:00:00
Adresa i mjesto Osnovni sud u Prnjavoru, Beogradska 6, 78430 Prnjavor

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
278-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: