(aukcija) Nabavka putničkog motornog vozila

Datum objave: 04.03.2021. 12:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

838-7-1-10-3-6/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK
IDB/JIB 4236028220004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mihajlo Sokanović
Adresa Bašbunar 5
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 513-948
Faks (030) 511-556
Elektronska pošta bolnicatbc@global.net.ba
Internet adresa www.jubpbt.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka putničkog motornog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka putničkog motornog vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34110000-1 Lični automobili

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prodajno mjesto ponuđača po dogovoru

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

najduže 90 dana po sklapanju ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u konkurentskom zahtjevu

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u konkurentskom zahtjevu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 23.03.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

nema

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
838-7-1-10-3-6/21
PODIJELI: