(aukcija) Nabavka rabljene opreme (kontejnera, platforme i korpe)

Datum objave: 19.02.2021. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

177-7-1-6-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PODUZEĆE VODOVOD D.O.O. POSUŠJE
IDB/JIB 4272322130001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Petar Pišković
Adresa Mostarska 20a
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 681-014
Faks (039) 681-820
Elektronička pošta jp.vodovod.po@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Posušje

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rabljene opreme (kontejnera, platforme i korpe)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba kontenjeri platforma i korpa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mostarka ulica 20a
Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava rabljenog abroll kontejnera

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

robe

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu


III Ukupna količina ili obim ugovora
5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Javnog poduzeća Vodovod d.o.o.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava rabljene abroll platforme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Robe

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava rabljene abrol korpe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Robe

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
177-7-1-6-3-1/21
PODIJELI: