(aukcija) Nabavka reagenasa i kalibratora za biohemijski aparat BT 1500

Datum objave: 10.02.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

537-7-1-3-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA" JAJCE
IDB/JIB 4236342010006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adin Tatarević
Adresa Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 657-996
Faks (030) 657-996
Elektronska pošta domzdravljajajce@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jajce

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa i kalibratora za biohemijski aparat BT 1500


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa i kalibratora za biohemijski aparat BT 1500

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38434000-6 Analizatori
Dodatni predmet(i) 38432000-2 Aparati za analizu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

45.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U sjedištu ugovornog organa, Zmaja od Bosne bb Jajce

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godina dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

član 47. ZJN BiH

III 4. Ograničenja za učešće

član 45. ZJN BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

član 46. ZJN BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

član 47. ZJN BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

član 48. ZJN BiH

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.02.2021. 11:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zmaja od Bosne BB Jajce
Datum i vrijeme 24.02.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
537-7-1-3-3-2/21
PODIJELI: