(aukcija) Nabavka roba za pripremu obroka

Datum objave: 11.12.2020. 12:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1314-1-1-4-3-3/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU DOM PENZIONERA U TREBINJU
IDB/JIB 4401942400003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dejan Bovan
Adresa Gradina bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 280-616
Faks (059) 280-616
Elektronska pošta dompenz.tb@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba za pripremu obroka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe za pripremu obroka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Dom penzionera u Trebinju, Gradina bb, Trebinje
Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kao u tenderskoj dokumentaciji


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Hljeb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14461,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:30


X Dodatne informacije

Kao u tenderskom dokumentu


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Mlijeko i mliječni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27623,93

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:30


X Dodatne informacije

Kao u tenderskom dokumentu


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Meso

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33471,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:30


X Dodatne informacije

Kao u tenderskom dokumentu


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 - Razni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54617,82

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:30


X Dodatne informacije

Kao u tenderskom dokumentu


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5 - Svježe voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskom dokumentu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31364,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskom dokumentu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:30


X Dodatne informacije

Kao u tenderskom dokumentu

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1314-1-1-4-3-3/20
PODIJELI: