(aukcija) Nabavka robe klase I - hrane za potrebe OS BiH za 2021. godinu

Datum objave: 11.03.2021. 11:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-1-35-3-50/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Damnjan Stanišić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1564139,13

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Roba klase I - Hrana za potrebe OS BiH za 2021. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Roba klase I - Hrana

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- BRAŠNO I SOJA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

BRAŠNO I SOJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22192,98

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- KONZERVISANI OBROCI SA SVINJSKIM MESOM

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

KONZERVISANI OBROCI SA SVINJSKIM MESOM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

430256,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3- SUŠENO VOĆE I POVRĆE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SUŠENO VOĆE I POVRĆE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60817,95

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4- POLUTRAJNI SVINJSKI PROIZVODI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POLUTRAJNI SVINJSKI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30769,23

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5- POLUTRAJNI JUNEĆI PROIZVODI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POLUTRAJNI JUNEĆI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

153846,15

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6- POLUTRAJNI JUNEĆI PROIZVODI - HALAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POLUTRAJNI JUNEĆI PROIZVODI - HALAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176923,08

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7- RIBLJE KONZERVE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

RIBLJE KONZERVE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

231025,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8- ZAMRZNUTA RIBA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

ZAMRZNUTA RIBA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

197307,69

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9- PIVO I VINO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

PIVO I VINO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14358,96

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10- SVJEŽA RIBA - PASTRMKA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SVJEŽA RIBA - PASTRMKA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

96153,84

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11- MASNOĆE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MASNOĆE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68461,56

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00
ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12- HLJEB I PITE - LOKACIJA ORAŠJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HLJEB I PITE - LOKACIJA ORAŠJE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27089,73

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13- HLJEB I PITE - LOKACIJA ŽEPČE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HLJEB I PITE - LOKACIJA ŽEPČE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16410,27

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14- HLJEB I PITE - LOKACIJA BIHAĆ I GRABEŽ

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HLJEB I PITE - LOKACIJA BIHAĆ I GRABEŽ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38525,64

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.05.2021. 13:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of defence
UIN 4200745400004
Contact person Damnjan Stanišić and Marko Govedarica
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Food procurement

II 1.b. Description of the object of the contract

Specified in Tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Specified in Tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 LOT 1- BRAŠNO I SOJA 0 05.05.2021. 12:00
2 LOT 2- KONZERVISANI OBROCI SA SVINJSKIM MESOM 0 05.05.2021. 12:00
3 LOT 3- SUŠENO VOĆE I POVRĆE 0 05.05.2021. 12:00
4 LOT 4- POLUTRAJNI SVINJSKI PROIZVODI 0 05.05.2021. 12:00
5 LOT 5- POLUTRAJNI JUNEĆI PROIZVODI 0 05.05.2021. 12:00
6 LOT 6- POLUTRAJNI JUNEĆI PROIZVODI - HALAL 0 05.05.2021. 12:00
7 LOT 7- RIBLJE KONZERVE 0 05.05.2021. 12:00
8 LOT 8- ZAMRZNUTA RIBA 0 05.05.2021. 12:00
9 LOT 9- PIVO I VINO 0 05.05.2021. 12:00
10 LOT 10- SVJEŽA RIBA - PASTRMKA 05 05.05.2021. 12:00
11 LOT 11- MASNOĆE 05 05.05.2021. 12:00
12 LOT 12- HLJEB I PITE - LOKACIJA ORAŠJE 05 05.05.2021. 12:00
13 LOT 13- HLJEB I PITE - LOKACIJA ŽEPČE 05 05.05.2021. 12:00
14 LOT 14- HLJEB I PITE - LOKACIJA BIHAĆ I GRABEŽ 05 05.05.2021. 12:00

 

 

Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-1-35-3-50/21
PODIJELI: