(aukcija) Nabavka robe klase IV – Materijali za održavanje cesta

Datum objave: 01.08.2017. 07:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-1-174-3-113/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Damnjan Stanišić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Roba klase IV – Materijali za održavanje cesta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Roba klase IV – Materijali za održavanje cesta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44113900-4 Materijali za održavanje cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Rajlovac“ Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Rajlovac“ Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22991,45

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Glamoč“ Glamoč

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Glamoč“ Glamoč

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17418,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna „Člamoč“ GlamočANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Zdravko Čelar“ Derventa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Zdravko Čelar“ Derventa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16799,14

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – kasarna „Zdravko Čelar“ DerventaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – vojna baza - Aerodrom „Dubrave“ Živinice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Materija za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova – vojna baza - Aerodrom „Dubrave“ Živinice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6893,16

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Aerodrom „Dubrave“ Živinice

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-1-174-3-113/17
PODIJELI: