(aukcija) Nabavka sadnog materijala za poljoprivredne proizvođače

Datum objave: 16.03.2021. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

987-7-1-9-3-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SRBAC
IDB/JIB 4401255660003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marko Miholjčić
Adresa " Trg boraca " br. 1
Poštanski broj 78420 Srbac (sp bl)
Opština/Grad Srbac
Telefon (051) 740-001
Faks (051) 740-152
Elektronska pošta javne.nabavke@srbac-rs.com
Internet adresa www.srbac-rs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srbac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za poljoprivredne proizvođače

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za poljoprivredne proizvođače

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.3.2021. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Srbac, " Trg boraca " br. 1, sala br. 5
Datum i vrijeme 31.3.2021. 9:05

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Prvo će se otvarati ponude za Lot br. 1 u 9,05 časova a zatim u 9,15 časova za Lot br. 2


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za 25 korisnika za potrebe realizacije projekta " Razvoj plasteničke proizvodnje na
području opštine Srbac "

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za 25 korisnika za potrebe realizacije projekta " Razvoj plasteničke proizvodnje na
području opštine Srbac "

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03221000-6 Povrće


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese korisnika na području opštine Srbac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.3.2021. 9:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.3.2021. 9:05


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za 30 korisnika za potrebe realizacije projekta " Razvoj plasteničke proizvodnje na
području opštine Srbac ( II faza )"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za 30 korisnika za potrebe realizacije projekta " Razvoj plasteničke proizvodnje na
području opštine Srbac ( II faza )"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03221000-6 Povrće


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese korisnika na području opštine Srbac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.3.2021. 9:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.3.2021. 9:05

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
987-7-1-9-3-10/21
PODIJELI: