(aukcija) Nabavka servera

Datum objave:17.09.2020. 08:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5714-7-1-82-3-14/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200304450006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nejra Alfirević Fočo
Adresa Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-700
Faks (033) 250-725
Elektronska pošta etf@etf.unsa.ba
Internet adresa www.etf.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka servera


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka servera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  48822000-6 Kompjuterski serveri
  48823000-3 Serveri datoteke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači u svojoj ponudi trebaju dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u
kojoj su registrovani kojima se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom
nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nema posebnih uslova za ekonomsku i finansijsku sposobnost

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nema posebnih uslova za tehničku ili profesionalnu sposobnost

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.09.2020. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u
Sarajevu), Sala BitLab 3-46 (treći sprat)
Datum i vrijeme 29.09.2020. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Infrastrukturna serverska oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Infrastrukturna serverska oprema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
25.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jednokratno izvršenje

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu)
71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 29.09.2020. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Laboratorijska serverska oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska serverska oprema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
5.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jednokratno izvršenje

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu)
71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 29.09.2020. 10:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5714-7-1-82-3-14/20
PODIJELI:

Najnovije vijesti